Zona Metropolitana

COMUNA CRASNA

Comuna Crasna este o localitate cu cea mai frumoasă situare geografică a Sălajului , care se bucură de un trecut istoric demn, atestat istoric sub denumirea de Cetatea Crasnei. Noțiunile raul Crasna, cetatea Crasnei, comuna Crasna, zona Crasnei sunt strans legate de raul care străbate localitatea.
Comuna se compune din satele : Crasna – resedinta administrativa, Huseni, Marin si Ratin.

Dealurile cu vii, unde se află aproape 1000 de pivnițe și căsuțe de vacanța, sunt o atracție deosebită pentru turiștii sosiți aici. Nu demult pe dealurile Mocsar, Dealul Mic, Dealul Mare, Cioncaş şi Rozsas se intindeau ca ciupercile construite tradiţional, văruite in alb şi acoperite cu viţă de vie. Aceste construcţii constituiau o microclimă perfectă pentru vinurile depozitate deoarece erau pe jumătate sădite in pămant. Comuna este străbătută de raul cu acelaşi nume, care se varsă in lacul de acumulare artificial construit pe teritoriul comunei. Acesta oferă o decontare plăcută multor turişti, in special amatorilor de pescuit.

Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului pe teritoriul satelor componente actualei comune Crasna aduc dovezi materiale ale unor locuiri încă din cele mai vechi timpuri, astfel lângă satul Ratin s-a descoperit o așezare atribuită culturii Tisa, faza târzie iar pe raza localității Huseni s-au semnalat așezări aparținând epocii bronzului. În secolul IV î.e.n. pe teritoriul comunei pătrund celții, aducând noi tehnici de prelucrare a metalelor precum și roata olarului, dar sunt ușor asimilați de localnicii mult mai numeroși. Din această perioadă este datată o așezare din perimetrul satului Marin, în nordul căreia se găsea cetatea „Dacidava”, pe Măgura Șimleului, aceasta având rol de apărare în cea mai mare parte a Depresiunii Șimleului, astfel așezările mai vechi de la Crasna, Ratin și Huseni puteau să se mențină ca localități agricole și comerciale pe drumul spre Porolissum.