Zona Metropolitana

PREZENTARE

Conform recensamantului din anul 2011 , Zona Metropolitana Zalau are o populatie de 131 160 locuitori.

Cine Suntem?

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ZONA METROPOLITANA ZALAU
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ZONA METROPOLITANA ZALAU ” a fost infiintata in anul 2015, cu sediul in Municipiul Zalau, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr 246/2005, si in deplina concordanta cu legea 215/2001 privind administratia publica locala si Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca membrii in prezent urmatoarele UAT –uri: municipiul Zalau; orasele Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei; comunele Agrij, Crasna, Creaca, Criseni, Dobrin, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, Mesesenii de Jos, Mirsid, Pericei, Salatig, Samsud si Virsolt. Astfel, Asociatia are un numar de 19 membri.

Potrivit Statutului Asociatiei, aceasta este persoana juridica fara scop patrimonial, de drept privat si de utilitate publica, avand ca scop dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ teritoriale care alcatuiesc asociatia si a intregii zone limitrofe acestora, prin realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional si prin furnizarea in comun unor servicii de utilitati publice.

Asocierea localităţilor în vederea înfinţării zonei metropolitane, se justifică prin faptul că municipiul Zalau are rolul de centru polarizator al judetului Salaj, avînd legături multiple cu localităţile limitrofe. Asfel, o parte importantă din populaţia activă a localităţilor învecinate îşi are locul de muncă în municipiul reşedinţă de judeţ.

Constituirea Zonei Metropolitane Zalau va avea efecte benefice în special asupra dezvoltării economice a localităţilor componente, deoarece majoritatea investiţiilor majore din zonă, au fost atrase de către municipiu, iar prin înfinţarea acestei zone s-ar putea echilibra repartizarea investitorilor, prin crearea unui mediu investiţional prielnic pe tot cuprinsul acestuia, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi la diminuarea disparităţilor economice şi sociale dintre localităţile membre.

Crearea Zonei Metropolitane Zalau a fost necesară din mai multe considerente,cele mai importante fiind:

  • crearea unui mediu favorabil pentru atragerea investiţiilor majore;
  • conceperea unei strategii comune privind dezvoltarea durabilă;
  • accesarea fondurilor structurale şi de coeziune;
  • realizarea unor investiţii privind infrastructura (utilităţi, transport, drumuri etc.);
  • conservarea patrimoniului cultural şi a identităţii locale.
Principiile care stau la baza functionarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ZONA METROPOLITANA ZALAU sunt :

Respectarea autonomiei

UAT-urilor care compun Asociatia

Dezvoltarea durabila

integrata a intregii zone

Dezvoltarea durabila

a UAT-urilor

Parteneriatul

Subsidiaritatea, prin

participarea populatiei in procesul luarii deciziilor

Transparenta decizionala