Zona Metropolitana

COMUNA DOBRIN

Comuna se Intinde pe o suprafață de 40 km2 ceea ce reprezintă 1.03% din suprafaţa judetului Aşezările urmează cursul valor Dobrin, a Delenilor şi Naimonului, precum şi cea a Verveghiului a căror curs este preluat de raul Sălaj Accesul satelor spre Dobrin până la DJ 108 D se face pe drumul comunal DC 6 pentru satele Deleni şi Naimon, DC 20 pentru Verveghiu şi DC 8 pentru Doba şi Deleni.
Comuna se compune din satele: Dobrin – resedinta administrativa, Doba, Verveghiu, Sincraiul Silvaniei, Naimon si Deleni.

Dealurile şi depresiunile, măgurile şi piemonturile situate între munţii scufundați din ,,jugul intracarpatic” in est şi câmpiile in vest, alcătuiesc unitatea geografică pentru care poate fi generalizată denumirea de Dealurile Silvaniei. Prin poziție și geneză apartine dealurilor pericarpatice din latura vestică a Carpaților. Din punct de vedere geomorfologic localitățile comunei Dobrin se situează în Depresiunea Salajului, în lunca văii Sălajulul, care este mărginita in est de Dealurile Sălajului, iar in vest de Piemontul Codrului.

Satele comunei au fost atestate documentar în secolele XI-XVI, însă descoperirile arheologice din aceste zone, demonstrează existenţa aşezărilor omeneşti încă din epoca fierului. O astfel de aşezare neolitică şi din prima epocă a fierului a fost descoperită la 800 m, în partea N-NV de satul Naimon, în locul numit Balvanzos.