Zona Metropolitana

COMUNA MIRSID

Comuna Mirșid este situată în partea centrală a judeţului, la nord – est de reşedinţa de judeţ – Municipiul Zalău, poziţionată la contactul Depresiunii Zalău cu Dealul Dumbrava şi culmea afundată a Munţilor Meseş la o distanţă de 11 km de municipiul Zalău, la 11 km de Jibou şi la 29 km de Cehu Silvaniei. Comuna include satele Mirşid, Firminiş, Moigrad Porolissum şi Popeni.

Activitatea turistică constituie o coordonată esenţială pentru dezvoltarea localităţii care dăinuie pe vatra celui mai faimos oraş roman de pe teritoriul nord-vestic al României, respectiv Porolissum. Turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural, valorificând resursele turistice locale (naturale, culturale şi economice) ca şi dotările şi echipamentele turistice, inclusiv pensiunile şi pensiunile agroturistice.

Agroturismul este o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai pensiunile turistice rurale şi pensiunile agroturistice, beneficiind de un mediu nepoluat şi pitoresc, de atracţiile turistice naturale şi de valorile cultural-istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul rural. Turismul rural şi agroturismul, ca activităţi economice şi socio-culturale, se înscriu în normele de protecţie a mediului înconjurător natural şi umanizat, adică a turismului bazat pe principii ecologice, în sfera turismului durabil.