Zona Metropolitana

COMUNA TREZNEA

Comuna Treznea are în componenţă localitatea martir Treznea, atestată documentar din anul 1440 şi satul Bozna (1619); este aşezată la poalele Munţilor Meseş (sud), la 15 km de Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj.
Suprafaţa 3705 ha, din care, intravilan 159,8 ha, extravilan, 3545, 2 ha.
Populaţie: 1000; gospodării – 659; locuinţe – 452.
Viaţa economică: predominant agricolă, cultivarea parcelelor de pământ şi creşterea animalelor asigurându-le oamenilor cele necesare unui trai modest.
Societăţi comerciale şi activităţi independente: 4 în domeniul industrial (prelucrarea lemnului), 3 asociaţii de creştere a animalelor, o asociaţie agricolă de cultivare a pământului, 5 firme comerciale şi una de prestări servicii.

Învăţământ-cultură:
două grădiniţe, câte una în satele Treznea şi Bozna; două şcoli: Şcoala Gimnazială „Aurelia şi Lazăr Cosma” Treznea şi Şcoala cu clasele I-IV Bozna; două cămine culturale; o bibliotecă comunală la Treznea; Centrul de Informare Treznea.

Obiective cultural-istorice şi turistice:
Biserica de lemn, monument istoric, din Bozna care datează din anul 1640; Monumentul Martirilor şi Mormântul Comun din Treznea.
2 biserici ortodoxe (cu 800 de credincioşi) şi două penticostale (cu 200 de credincioşi)
2 medici generalişti;
O.N.G.-uri: Asociaţia „Treznea – Sat Natal” şi Asociaţia Sportivă „Meseşul” Treznea.