Zona Metropolitana

COMUNA VARSOLT

Se află la o distanţă de 20 km de Zalău, 10 km de Şimleu, în centrul judeţului Sălaj si este compus din satele: Vârșolț – resedinta administrativa, Recea și Recea Mică. Lacul Vârșolț este cel mai mare lac din Sălaj.

Zona turistică a comunei Vârşolţ cuprinde numeroase elemente ale cadrului natural, elemente etnografice, aspecte istorice şi culturale. Toate aceste elemente constituie obiective turistice de o rară frumuseţe şi bogăţie. Promovarea potenţialului turistic este necesar creşterii atractivităţii comunei ca destinaţie turistică.

Poteţial turistic antropic: obiective religioase (Biserica Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului’’ din Vârşolţ, Biserica Reformată din satul Vârşolţ, Biserica reformată din satul), obiective cultural-istorice (Placa comemorativă din satul Vârşolţ, Monumentul istoric-Turnul cu clopotniţa din lemn din Recea) ; peste 400 pivniţe pentru vin, fântânile cu cununi din Vârşolţ.