Zona Metropolitana

MESESENII DE JOS

Spatiul geografic al comunei Meseşenii de Jos ocupă partea centrală şi sud-vestică a judeţului Sălaj, cuprinzand în limitele sale teritoriale partea centrală a versantului vestic al culmii Meseşului şi o parte din sud-estul Depresiunii Şimleului.
Comuna se compune din satele: Mesesenii de Jos – resedinta administrativa, Aghires, Fetindia si Mesesenii de Sus.

Pozitia favorizantă in cadrul judeţului Sălaj, distanţa redusă faţă de municipiul Zalău dar mai ales prezenţa izvoarelor sulfuroase-bicarbonatate fac din comună un adevarat punct de interes local şi nu numai dacă aducem în discuţie turismul. In ultimii ani intensitatea fenomenului turistic rural a cunoscut o creştere semnificativă, la acest aspect contribuind şi caracterul locuitorilor, perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor străvechi fiind o prioritate pentru ei.

Comuna Meseşenii de Jos situată la poalele Muntilor Meseş în cadrul unei naturi pitoreşti, păduri de conifere amestecate cu coronamentele foioaselor, care dau o multiplă paletă de culori pe fondul verde al pajiştilor, cu un relief diversificat,a devenit un punct de atracţie pentru tot mai mulţi turişti.